prepravnik pro kone
ÚVOD PODMÍNKY CENÍK NAPIŠŠTE KONTAKT
Nabízíme Vám možžnost zapůjčení celolaminátového přívěsu na koně
CHEVAL LIBERTÉ SÉRIE GOLD ONE
Pùjčovní podmínky
Pro uzavření výpůjční smlouvy požadujeme tyto dokumenty a zálohy:
 • Občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Řidičský průkaz
 • OTP vozidla
 • Zálohu na případné vzniklé škody popřípadě uplatňované sankce ve výši 3000,- Kč.
Rezervace:
 • Rezervaci přívěsu je možné sjednat telefonicky nebo e-mailem.
 • Telefonickou rezervaci je možné provést na následujících telefonních číslech: 734 144 059, 724 547 743
 • E-mailem na adrese kedoeyewear@seznam.cz
 • Rezervace je platná až tehdy, když je zpětně potvrzena pronajímatelem.
Dohoda o pronájmu:
 • Nájemce nesmí zapůjčit přepravník jiné osobě, než která je uvedena na smlouvě.
 • Nájemce je povinen uhradit veškeré pokuty za dopravní přestupky které způsobil.
 • Přepravník musí být vrácen ve stanoveném v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě.
 • V příloze nájemní smlouvy bude i předávací protokol s výpisem případných poškození. Přepravník musí být vrácen v tom stavu v jakém byl nájemci předán!
 • Nájemce se zavazuje uhradit veškeré vzniklá poškození, která by na přepravníku vznikla.
Uplatňovaní smluvních pokut a sankcí:
 • řepravník musí být vrácen v tom čase a na místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 5 hodin bude účtován příplatek ve výši 700,- Kč jako půjčovné na další den !
 • Cena 700 Kč bude účtována i za další dny pokud by nedošlo k vrácení přepravníku ve stanoveném termínu. To znamená půjčovné bude účtováno ve výši 700,- Kč denně, do doby vrácení!
 • Nájemce se zavazuje přepravník vrátit ve stavu v jakém jej přebíral. Za znečištění vozíku (nevymetení a uklizení) si účtuje pronajímatel 300,- Kč.
 • V případě poškození přepravníku se nájemce zavazuje uhradit případnou opravu a uvedení přepravníku do původního stavu.
 • Za ztrátu OTP, dokladu o povinném ručení, klíčů, zabezpečovacího zařízení bude účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč
 • V případě krádeže, odcizení vozíku, nese plnou zodpovědnost nájemce, který se zavazuje uhradit plnou cenu přepravníku ve výši 150 000,- Kč !!!
 • V případě havárie vozíku, nese plnou zodpovědnost nájemce, který se zavazuje uhradit plnou cenu opravy, nebo v případě nemožnosti (nerentability opravy) přepravníku, celkovou kupní hodnotu, která byla ve výši 150 000,- Kč !!!
Drobné smluvní pokuty do výše 3000,- Kč si pronajímatel může přímo strhnou ze složené zálohy, s čímž nájemce souhlasí a stvrzuje podpisem smlouvy!
© 2016 Přepravník pro koně
X-loop.cz Abv-autodily.cz Servispropsy.cz Labu-clean.cz